On-line platby

On-line platby prostredníctvom platobnej brány ComGate

Tento e-shop kaarsgaren.sk pre svojich zákazníkov ponúka formu online platieb bankovým prevodom alebo kartou. Postup a využitie týchto platobných nástrojov je jednoduchý a pri objednávávní tovaru na e-shope ste vedenie tak aby bolo možné jednoducho a zreteľne urobiť výber platby za tovar.
Po odoslaní objednávky má Zákazník možnosť využiť službu platobnej brány, ktorá ho presmeruje na internetové bankovníctvo jeho banky či na zabezpečenú stránku pre platbu kartou. Po realizácii transakcie odovzdá brána informáciu o vykonaní e-shopu, ktorý môže expedovať tovar ihneď po prijatí potvrdenia o úhrade.

Prevody peňazí sú uskutočnené prostredníctvom bankových účtov spoločnosti ComGate Payments, a.s.

comgate logo transaparent bcg

ComGate Payments, a.s.
Gočárova trieda 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Citlivé vstupné údaje, ktoré zadávate do systému internetového bankovníctva, sú chránené platobnými bránami bánk a nedostávajú sa do prostredia tretích strán. Spracovatelia platieb vidí len informácie o transakcii, ktoré im banka s odoslanú transakcií oznámia.
Uzatvorením kúpnej zmluvy dáva kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním svojich kontaktných údajov a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kontaktné údaje, ktoré kupujúci uvedie pri objednaní, slúžia výhradne pre našu potrebu a nebudú poskytnuté iným subjektom s výnimkou spracovateľov platieb.
V prípade otázok a prípadných problémov nás neodkladne kontaktujte.

Ďakujeme za vašu dôveru a prajeme príjemné nakupovanie.